Quạt hướng trục T30 (A-type)

Model: T30-Axial-Fan
Tình trạng: Còn hàng

Thông tin sản phẩm

 

Tải tài liệu thông số kỹ thuật và kích thước của T30 (belt driven/ motor driectly driven type) Axial Fan

Mô tả sản phẩm
Quạt hướng trục T30 (vành đai điều khiển / động cơ điều khiển trực tiếp) 
T30A/C series được dựa trên các loại 30K4-II, đặc trưng bởi cơ cấu hợp lý, tiếng ồn thấp, hiệu quả cao, sức mạnh cánh lớn v.v.. Các loại quạt bao gồm các loại phổ biến và các loại mở rộng, được sử dụng để thông gió và nén khí trong đường ống công nghiệp, cung cấp và thải khí nhiệt độ cao với khí không chứa dầu, nước và bụi. Các chất khí được sử dụng không nên là loại dễ cháy, không dễ bị ăn mòn với nhiệt độ không cao hơn 50°C.

 

Hình. T30 belt driven type