Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 18000 (3 lá cánh)

Model: Guong-canh-18000
Tình trạng: Còn hàng

Thông tin sản phẩm

 

Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 18000 m3/h (gồm 3 lá cánh)

 

Hình. Guồng cánh 3 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 18000 m3/h

(3-piece nylon mute fan blade)