Sản phẩm

Buli có vòng bi cho quạt vuông thông gió làm mát

Buli không vòng bi cho quạt vuông thông gió làm mát

CKS - CK Square Ducting Centrifugal Fan Series

CKS - HK Tunnel Purify Fan Series

CKS - LK Multi-Vane Outer Rotor Fan Series

Cửa gió S830 KT: 300mm x 500 mm

Cửa sinh gió DHF 600x900 mm

Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 18000 (3 lá cánh)

Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 20000 (9 lá cánh)

Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 23000 (9 lá cánh)

Lá chớp cho quạt vuông thông gió làm mát DHF-1-2-3-4

Lá cánh Inox cho quạt vuông thông gió làm mát DHF-1-2-3-4

Lá cánh Nhôm cho quạt vuông thông gió làm mát DHF-1-2-3-4

Motor dùng cho Máy làm mát công nghiệp

Motor dùng cho Quạt thông gió làm mát công nghiệp

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MB18ER (100L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MB18IQ (100L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18ER-1 (300L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18ER-6 (300L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18IQ-1 (300L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18IQ-6 (300L) - 220V

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AF46BER (Loại cố định - 380V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AF46BIQ (Loại cố định - 220V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AM46BER (Loại di động - 380V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AM46BIQ (Loại di động - 220V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-215Y (Quạt đôi)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-60Y (38L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-68K (Gắn tường)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-68Y (40L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-86Y (120L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-58Y (45L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-62Y (75L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-72Y3 (120L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MAB10-EQ (175L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MAB12-EQ (175L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MAB18-EQ (175L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MCB08-EQ (120L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MCB08-EQ (40L)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18BER (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18BIQ (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18DER (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18DIQ (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18UER (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18UIQ (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HG-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HL-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ - 220V)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HL-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HX-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ - 220V)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HX-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Quạt huớng trục giảm âm POG

Quạt hút thông gió làm mát trực tiếp DHF-1-1 (Composite)

Quạt hút thông gió làm mát trực tiếp DHF-2-1 (Composite)

Quạt hướng trục HF-I-II

Quạt hướng trục T30 (A-type)

Quạt hướng trục T35

Quạt hướng trục tiếng ồn nhỏ SLG

Quạt hướng trục tiết kiệm điện EG

Quạt hướng trục treo tường SF(B)

Quạt hướng trục treo tường SF(G)

Quạt hướng trục treo tường tiết kiệm điện EB

Quạt hộp ly tâm đa cánh XBF-II

Quạt hộp ly tâm độ ồn thấp CFG-Series

Quạt li tâm cao áp CZ

Quạt li tâm tiếng ồn thấp khung gầm gió BF

Quạt li tâm đa cánh CF(A)

Quạt ly tâm -tiết kiệm năng lượng - tiếng ồn thấp ZY

Quạt ly tâm cao áp Popula Model 2JZ

Quạt ly tâm cao áp Popula Model 9-19

Quạt ly tâm cao áp Popula Model 9-26

Quạt ly tâm cao áp Popula XQ

Quạt ly tâm chống cháy 2 tốc độ HTFC-II/DT

Quạt ly tâm chống cháy HTFC-I/DT

Quạt ly tâm hợp kim nhôm HBJS

Quạt ly tâm lưu lương lớn Model 4-2x79(E)

Quạt ly tâm Model 4-72(A)

Quạt ly tâm Model 4-72(B)

Quạt ly tâm Model 4-72(C)

Quạt ly tâm trung áp Model 11-62(A type)

Quạt ly tâm trung áp Model 11-62(E type)

Quạt ly tâm đa cánh CKS - WK

Quạt ly tâm đa cánh DF

Quạt ly tâm đa cánh XBF

Quạt ly tâm điều hòa không khí DKT

Quạt ly tâm ống dẫn tròn CKS - SK

Quạt ly tâm ống dẫn tròn CKS - TSK

Quạt làm mát DHF-Z1 | 1.1KW KT: 1380x1380x400 mm

Quạt làm mát trực tiếp DHF-5 | 0.5KW KT: 670x670x320 mm

Quạt làm mát trực tiếp DHF-6 | (Sơn tĩnh điện) KT: 580x580x320 mm