Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN thành phố Hà Nội

Cập nhật: 29/01/2015 | 08:57:35 am

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020. Theo đó, diện tích KCN Bắc Thường Tín sẽ được điều chỉnh giảm từ 470 ha xuống còn 430 ha, KCN Sóc Sơn được điều chỉnh tăng diện tích từ 300 ha lên 340 ha. Đồng thời, bổ sung KCN Thanh Mỹ - Xuân Sơn với diện tích 100 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan liên quan, các chủ đầu tư thực hiện quy hoạch, đầu tư, thành lập và hoạt động của các KCN trên địa bàn nhằm đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư và tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động; tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về quy hoạch phân khu đối với các KCN: Quang Minh 2, Phụng Hiệp và Bắc Thường Tín để tiếp tục triển khai các dự án tại đây.

Như vậy, sau khi được điều chỉnh lại, quy hoạch phát triển các KCN thành phố Hà Nội đến năm 2020 gồm có 17 KCN, với tổng diện tích quy hoạch là hơn 3.700 ha, diện tích được c p gi y chứng nhận đầu tư 2.174 ha. Trong đó, KCN Thanh Mỹ - Xuân Sơn được bổ sung quy hoạch, thành lập mới; 04 KCN toàn bộ diện tích chưa thực hiện, được phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg và văn bản của Thủ tướng; 02 KCN một phần diện tích chưa thực hiện, được phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg và văn bản của Thủ tướng; 03 KCN toàn bộ diện tích đã thành lập, được phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg và văn bản của Thủ tướng; và 07 KCN đã được thành lập trước Quyết định số 1107/QĐ-TTg.                                                             

PV