Tỉnh Hải Dương: Xúc tiến đầu tư xanh để thu hút các dự án thân thiện với môi trường vào KCN

Cập nhật: 20/01/2015 | 12:00:01 pm

Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng đang hội tụ những điều kiện thuận lợi từ điều kiện tự nhiên, xã hội đến chủ trương, chính sách để tiến hành xanh hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, xây dựng mô hình phát triển nền kinh tế xanh bền vững trước tiên cần đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, sản xuất tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng lượng, giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, việc hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, đổi mới quy hoạch sử dụng đất cũng là những việc làm cần thiết.

 

Việt Nam là quốc gia đã tiếp cận với kinh tế xanh bằng những chương trình cụ thể. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã chỉ rõ đến năm 2020, các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập phải áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải. Tuy nhiên, phát triển theo hướng bền vững, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất là việc thiếu hụt nguồn lực. Vì vậy, vấn đề cấp bách là phải nghiên cứu, hình thành môi trường pháp lý phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, có những cơ chế chính sách thuận lợi để kinh tế Việt Nam phát triển đúng hướng xanh, trong đó có việc đầu tư phát triển bền vững các KCN trong cả nước theo hướng KCN xanh, KCN sinh thái.

Đối với tỉnh Hải Dương, từ khi thành lập những KCN đầu tiên năm 2003 đến nay, việc quy hoạch và xây dựng các KCN cũng như việc thu hút các dự án đầu tư vào các KCN luôn được quan tâm. Hiện nay, Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ cho phép quy hoạch phát triển đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 là 18 KCN tập trung với diện tích đất quy hoạch trên 3.500 ha. Đến hết năm 2014, Hải Dương đã thành lập 10 KCN với tổng diện tích gần 2.000 ha. Các KCN đã đi vào hoạt động đều có hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ và hầu hết đều có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn. Các KCN được quy hoạch theo các phân khu chức năng, có diện tích cây xanh tối thiểu là 10% diện tích quy hoạch. Các doanh nghiệp trong KCN có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt trước khi đi vào hoạt động. Đối với phế liệu và rác thải công nghiệp, các doanh nghiệp đã xây dựng kho, bãi chưa phế liệu, rác thải riêng và ký hợp đồng thu gom, xử lý với các đơn vị có đủ chức năng, năng lực.

TS. Nguyễn Minh Phương - Trưởng ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương

Sự phát triển nhanh và đồng bộ hạ tầng các KCN, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi của tỉnh Hải Dương đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trong các KCN. Trong các KCN trên địa bàn, đã có 191 dự án đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,4 tỷ USD (trong đó chủ yếu là vốn đầu tư FDI: Nhật Bản có 53 dự án, vốn đầu tư 1.020 triệu USD; Hàn Quốc có 19 dự án, vốn đầu tư 248 triệu USD; Trung Quốc, Hồng Kong, Đài Loan có 49 dự án, vốn đầu tư 522,6 triệu USD). Phần lớn các dự án sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến. Đến thời điểm hiện nay, vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trên 2,3 tỷ USD, đạt khoảng 60% vốn đầu tư đăng ký; hiệu suất thu hút đầu tư của các dự án đạt cao với vốn đầu tư bình quân là 18,5 triệu USD/dự án; hiệu quả sử dụng đất là 6,4 triệu USD/ha, đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xã hội, sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế của Hải Dương.

Hiện đã có trên 150 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 7 vạn lao động trực tiếp và hàng vạn lao động gián tiếp, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh. Ước tính năm 2014, các doanh nghiệp trong KCN đạt doanh thu trên 2,8 tỷ USD, chiếm gần 40% tổng giá trị sản phẩm công nghiệp của tỉnh; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,7 tỷ USD, chiếm 90% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; nộp ngân sách cho nhà nước hàng năm trên 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã đào tạo được đội ngũ công nhân lao động có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, làm việc với tính chuyên môn hóa cao, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ và cách quản lý tiên tiến, hiện đại của các nước phát triển.

Những kết quả đã đạt được của các KCN trong thời gian qua đã khẳng định được sự đóng góp có ý nghĩa quan trọng của các KCN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Hải Dương nói riêng, của cả nước nói chung.

Để có thể xây dựng được các doanh nghiệp, KCN xanh, thân thiện với môi trường cần sự vào cuộc tích cực từ các cơ quan Trung ương thông qua việc xây dựng các chính sách, định hướng đúng đắn, kịp thời; sự quản lý sát sao, thông thoáng của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, trong đó chủ chốt là các Ban Quản lý KCN, KKT, KCX và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt, yếu tố quyết định là việc chuyển đổi nhận thức của chính các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư trong KCN.

Riêng đối với Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương đã và đang thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phát huy hiệu quả mô hình Ban Quản lý KCN, KCX theo quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh. Tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc phát triển, quy hoạch, xây dựng các KCN, quản lý tốt hoạt động của các chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCN.

Hai là, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong cơ quan Ban Quản lý; thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ với các doanh nghiệp trong KCN; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, thiết lập đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận các phản ánh của các nhà đầu tư nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư cũng như phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm của các doanh nghiệp, đặc biệt là các vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Ba là, tập trung các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch của từng giai đoạn phát triển của các KCN, đặc biệt phải xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông; cấp và thoát nước; điện; phòng cháy chữa cháy;... Quản lý và thực hiện tốt việc đấu nối hệ thống thoát nước của các doanh nghiệp thứ cấp vào hệ thống chung của KCN. Thực hiện xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung cho tất cả các KCN đáp ứng yêu cầu xử lý triệt để nước thải đạt tiêu chuẩn quy định, tiến tới thực hiện chương trình quan trắc tự động đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của tất cả các KCN.

Bốn là, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư theo hướng trọng điểm; chú trọng đến công tác thẩm định dự án; ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có uy tín, năng lực và tiếp nhận các dự án có công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng ít lao động, tiêu tốn ít năng lượng, tài nguyên, các dự án có hàm lượng công nghệ cao. Đặc biệt ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp công nghệ cao. Kiên quyết không chấp thuận những dự án gây ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu và tiêu tốn nguyên - nhiên liệu.

Năm là, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và môi trường. Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN tiếp tục xây dựng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và hoàn thiện cơ sở hạ tầng KCN theo tiến độ đã cam kết, tuân thủ các quy định về quản lý môi trường; xây dựng hoàn thành, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với công tác phổ biến pháp luật, để các nhà đầu tư hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Tăng cường kiểm tra và phối hợp với các ngành trong việc thanh, kiểm tra đối với các dự án đang hoạt động, xử lý kịp thời các vi phạm, nhất là các vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Sáu là, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng cao tầng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, trong mỗi dự án phải bố trí đủ tỷ lệ đất trồng cây xanh, các khu tập kết chất thải, xử lý nước thải,... theo quy định. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút các nguồn lực đầu tư vào các KCN, trong đó ưu tiên đến các dự án đầu tư nước ngoài của các tập đoàn kinh tế lớn, có năng lực tài chính, sử dụng kỹ thuật khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; trong đó đặc biệt chú ý các vấn đề về môi trường, xử lý nước thải....

Bảy là, tăng cường công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên các doanh nghiệp tiêu biểu, đặc biệt là các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định trong lĩnh vực môi trường; tạo phong trào thi đua xây dựng doanh nghiệp xanh, thân thiện với môi trường trong các KCN.

 

 TS. nguyễn Minh Phương - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương

http://www.khucongnghiep.com.vn/