Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 23000 (9 lá cánh)

Model: Guong-canh-2300
Tình trạng: Còn hàng

Thông tin sản phẩm

 

Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 23000 m3/h (gồm 9 lá cánh)

 

Hình. Guồng cánh 9 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 23000 m3/h

(9-piece nylon mute fan blade-23000 air voloume)