Dự án

Dự án HAIVINA KIM LIÊN

Địa chỉ: Nam Đàn – Nghệ An
Loại công trình: Xưởng may
Loại sản phẩm: DHF BX-18HT
Số lượng: 180 chiếc
Quy mô nhà xưởng: >3000m2