Các doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân liên tiếp vỡ nợ, Trung Quốc nhấp nháy báo động đỏ – Nhập khẩu và phân phối Quạt công nghiệp – Máy làm mát không khí hiệu DHF